Thrust Collars
Thrust Collars

Superbolt drukringen bestaan uit ringen zonder schroefdraad met uitdrijfschroeven die vooral gebruikt worden op de lagers van grote staalfabriekwalsen. Afmetingen tot een binnendiam. van 40" werden verstuurd, waarmee een voorbelasting op de lagers kan gecreëerd worden van 4.500.000 lbs. Typische binnendiameters gaan van 5" tot 30", maar om het even welke afmeting kan worden ontworpen en geproduceerd.

 

Details:

De drukring wordt dicht bij de lager aangebracht en achter de ring wordt dan een splitring gestoken. Wanneer de uitdrijfschroeven worden aangepast, wordt de ring tegen de splitring geperst om de lager voor te belasten.

Door de grote omvang van de walsen en bijbehorende uitrusting, hebben klemringen aangetoond dat ze nuttig zijn voor de veiligheid van de arbeiders en het verminderen van letsels. Voorheen was het moeilijk om grote lager-borgringcombinaties aan te spannen en aangespannen te houden. Er werd gebruik gemaakt van voorhamers, grote koevoeten en overhead kraantakeling, met vaak rug-, hand- en spierletsels tot gevolg. Superbolt drukringen worden meestal geïnstalleerd met pneumatische moersleutels, gevolgd door een standaard torsiesleutel om het uiteindelijk beoogde aanspankoppel van de uitdrijfschroef te controleren.